Home

Welkom bij AD-Traductions, 

Laat ik me allereerst even voorstellen. Mijn naam is Aurélien Ducloy, ik ben zelfstandig vertaler en mijn werktalen zijn Nederlands, Engels en Frans. 


Vertalen is een vak – en goede vertalingen maken kan niet iedereen. Een goede vertaler heeft een gedegen opleiding gehad, de nodige ervaring opgedaan én uiteraard een aanzienlijke hoeveelheid inhoudelijke kennis vergaard op diverse vakgebieden. Een goede vertaling moet aan een aantal belangrijke criteria voldoen: ze moet een getrouwe weergave zijn van de brontekst, de boodschap van de auteur weergeven, de stijl van de brontekst overnemen en vooral niet lezen als een vertaling, maar als een nieuw geschreven tekst, opgesteld door een moedertaalspreker die helemaal thuis is op het vakgebied in kwestie. Dit geldt voor alle typen tekst, of ze nu juridisch, medisch of technisch zijn. 


Alléén een vertaler die in zijn moedertaal vertaalt zal in staat zijn om enerzijds een tekst te produceren die een getrouwe weergave is van de brontekst en anderzijds de finesses van zijn moedertaal op zo’n manier in te zetten dat de beoogde doelgroep zo goed mogelijk kan worden bereikt. 


Met het oog op de voortschrijdende mondialisering en het steeds verder uitbreiden van de Europese Unie is een goede vertaling een absoluut pré. Een slechte vertaling kan echter de kansen van een bedrijf om nieuwe markten aan te boren aanzienlijk verkleinen. Het is zelfs zo dat een letterlijke vertaling, die niet lekker leest en vol begrips- en spelfouten zit, het imago van een bedrijf ernstig kan schaden. 


Het werk van de vertaler kan vergeleken worden met dat van bruggenbouwer. De vertaler slaat bruggen tussen volken die zich aan weerszijden van een taalrivier bevinden, om de onderlinge uitwisseling en samenwerking te bevorderen. Het is dan ook van essentieel belang dit werk over te laten aan een vakman die beschikt over de benodigde ervaring en hulpmiddelen om een solide en duurzame samenwerking tot stand te brengen. 


Aurélien Ducloy, vertaler Engels-Nederlands/Frans.